Sunday, May 13, 2018

Tänk om

Så tokigt det kan bli. Och så tydligt, att vi står inför den största förändringen på länge, i människans teknik- och samhällsutveckling. Oljeålderns slutfas. Det dessa personer, från sossetoppar till industriledare, skriver är alldeles världsfrånvänt och direkt skadligt. Tyvärr. Vi måste sluta bränna fossilt, det verkar de ha förstått. Men. De tror att vi samtidigt ska kunna fortsätta som vanligt, med ökad tillväxt och fortsatt flygande. Verkligheten kommer visa sig vara en annan. Biobränslet funkar inte, av flera skäl. Vi måste odla upp en massa mark som istället kan användas till grödor för människor, bara för att vi ska kunna flyga vidare. De testflygningar som har gjorts med biobränsle, har bara visat på vilka enorma mängder grödor det behövs. Eller Swedavias försök; de har importerat kasserad frityrolja från USA, som de sedan säljer till svenska flygbolag, så att de svenska flygbolagen kan låtsas att de tankar bio. Förra året hade SAS mindre än 1 % biobränsle i sina tankar (alltså i realiteten nästan ingenting). Deras miljöengagemang och miljödirektiv är ren mytbildning, faktiskt bedrägeri. Norweigans annonsering om sin gröna profil har anmälts till Konsumentverket: "Ovavsett vilket flygbolag man väljer i dagsläget så för resan med sig stora utsläpp av växthusgaser." Biobränslets klimatsparande effekt äts dessutom upp av att vi flyger alltmer; utsläppen fortsätter att öka, och öka. Och det är bråttom, nu, att minska alla utsläpp av växthusgaser.
Det hållbara flyg man kan skönja vid horisonten är elflyg, men då betydligt mindre farkoster än nu (eftersom batterityngden gör att det inte funkar att lyfta stora passagerarplan), typ för inrikesresor som taxiflyg. En annan möjlig flygfarkost är den bemannade drönaren; men det kommer ju mer funka som en flygande personbil än ett passagerarplan. Annars kan vätgas bli möjligt, men tekniken är också där krånglig och dess klimatvänlighet inte solklar. Solflygplanet har ju testats, men även där är batterityngden ett problem. Annars har vi luftballonger och moderniserade typer av svävare.
Sedan är det tron på, och beroendet av, den ständigt ökad tillväxten. Även den är en myt; ingenting kan växa i evighet och planeten säger till slut ifrån; vi är för många som lever för energislösande och vi tär alldeles för mycket på naturens resurser. Läs debattartikeln, den är alldeles ihålig: "Vi välkomnar progressiva krafter som driver på en utveckling som minskar flygets klimatpåverkan utan att de värden som det genererar går förlorade. Vår uppmaning till politikerna är att anlägga ett holistiskt hållbarhetsperspektiv när man tar sig an flygets klimatutmaningar." Det progressiva vi måste göra är att flyga mindre. Inför motbok på flyg; det är en mindre grupp människor (kanske representerade av de som skrivet under artikeln) som flyger betydligt mer än alla andra. Inför bensinransonering. Förbjud bensindriven biltrafik i alla städer. Inför bilfria söndagar. Tänk om, förändra attityder och levnadssätt - det är det verkligt progressiva. Läs vidare i artikeln; de vill inte att de värden som flyget genererar går förlorade. Jo. Det är ju tyvärr så; vi håller på att förlora ett sätt att leva och de värden det innebär. Men det kommer nya dagar; förändringen är inte farlig. Sedan kan man häpnas över en formulering som "att anlägga ett holistiskt hållbarhetsperspektiv när man tar sig an flygets klimatutmaningar"; det skulle jag vilja läsa mer om, fördjupat. Låter närmast som ett slags andligt, inre flygande; skönt flummigt och - utan att skoja om det - faktiskt en av de vägar till förändring vi måste gå. Med Ekelöf: "Gå den undre och inre vägen". Den hållbara framtiden innebär minskad tillväxt och ett mycket större hållbarhetstänk än att vi ska fortsätta som nu, men med nya drivmedel. Istället måste vi förstå att vi är en del av naturen, och dess kretslopp, och anpassa oss efter det.
Sitt ner en stund. Där har häggen exploderat. Där spränger syrenen ut. Alla fåglar är som vansinniga, sång och skrik överallt. Och solen slår omkull i havet. Just nu är naturen så stark att det liksom växer även inuti oss. Vill vi behålla det här, så gott vi förmår. Eller vill vi vara en del av destruktionen. Ska den tid som nu har döpts till antropocen (människans tid) lämna tomt och sorgligt teknikfossil efter sig; plast och bly och uranavfall och en himmel som har slutits över oss av växthusgaser och en biosfär som bara flämtar av andnöd. Ska den enda tillväxten vara den av värme och stigande hav och det enda resultatet av människans tid på jorden ett kretslopp som har havererat under våra behov? Självklart inte. Vi kommer att fixa det här. Men de elefanter som trampar omkring i den här debattartikeln måste också tänka om och tänka större. Typ omedelbart.

Di-artikeln.

2 comments:

Jim, BRAs kommunikationsavdelning said...

Magnus, många intressanta aspekter du tar upp i ditt långa inlägg. Det märks att du är engagerad. Precis som vi på inrikesflygbolaget BRA. Jag vill faktiskt bara belysa att vi inte alls har blivit stämda för falsk marknadsföring kring grönt flyg - så där får du nog kolla upp din källa lite bättre. Och inte heller swer vi att odlade grödor skulle vara vägen framåt för biobränsle för inrikesflyget. Bland annat Luleå Tekniska Universitet har testat sig fram och påstår att svenska skogen definitivt skulle räcka - faktiskt bara restavfallet från svensk skog. En viktig aspekt kring elflyget som du gör ett utlägg kring finns inte med - det som vi följer med stor spänning: Elhybridflyget som Airbus Siemens och Rolls Royce testar. Samma teknik som för hybridbilar. Några biobränslemotorer och några elmotorer. De förstnämnda för starter och landningar, de sistnämnda för själva flygningen. Och slutligen - flyget bara ökar och ökar och ökar. Inte inrikesflyget, som vi verkar inom. Det kan ju samtidigt ses som det klimatsmartaste flyget. Vi tycker inte man ska flyga i oödan, vi vill inte flyga i onödan. Behöver man inte flyga så stannar man hemma. Men om man behöer flyga - då vill vi ända finnas där som ett bättre alternativ till annat (tex miljöbilen, som redan idag med sin utsläppsgräns, släpper ut mer CO2 per km än en person som flyger med oss samma sträcka). mvh / Jim, flygbolaget BRA

Magnus Carlbring said...

Hej Jim!

Jag ber hemskt mycket om ursäkt; jag läste snabbt på nätet och skrev fel flygbolag. Jag har korrigerat, det var Norwegian, som anmälts till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring: "Att på det här sättet framställa flygresan med Norwegian som en miljö- eller klimatsmart handling är både orimligt, oprecist och vagt och därför direkt vilseledande. Oavsett vilket flygbolag man väljer i dagsläget så för resan med sig stora utsläpp av växthusgaser. Det Norwegian gör här, i Sveriges största morgontidning, är att ge människor en falsk bild av flygets verkliga klimatpåverkan." http://effektmagasin.se/effekt-anmaler-reklam-till-konsumentverket/

Jag förstår att ni har en högre klimatambition och flyger på kortare sträckor; vi vet ju att höghöjdseffekten inte spelar in lika mycket då. Problemet kvarstår dock, att alla alternativ hittills inte har minskat utsläppen av växthusgaser. Lobbyorganisationer och flygbolag är ej heller kända för att propagera för ett minskat flygande; detta har i sin tur påverkat politiker och i nästa led valmanskåren. Det är viktigt att alla förstår de oerhörda konsekvenserna av all världens utsläpp av växthusgaser. Vi borde ha minskat dem drastiskt för längesedan. Det här har stora oljebolag vetat om i femtio år, men inte agerat alls.

Svenskt Flyg och dess ordförande Niklas Nordström fick 2017 Greenwashpriset eftersom "Klimatbelastningen från svenska flygresor kommer att vara lika stort 2030 som 2017 trots biobränslen". http://www.jordensvanner.se/2017/niklas-nordstrom-kan-inte-flyga-var-radar Det är givetvis tråkigt att vi måste flyga mindre; tvärtom vore mycket roligare, särskilt med tanke på att den allra största delen av jordens befolkning (beräkningar ger kring 90 %) aldrig har flugit. Alla skulle förstås kunna ha den möjligheten; jag tänker särskilt på de tusentals båtflyktingar som riskerar sina liv på Medelhavet i sjöodugliga båtar.

Hur skulle klimatet se ut om alla flög (vilket ju vore rättvist)? De som nu väljer att på egen hand minska sina klimatutsläpp, genom att sluta flyga, upplever förstås olje- och flygbolagens agerande som arrogans och nonchalans. Klimatkrisen är på så stort allvar. Väldigt svårt att mötas kring detta; vi lever i ett paradigmskifte: oljan och kolet måste fasas ut, och det måste ske så snabbt det någonsin går. Hur ska vi förhålla oss till det faktum som hela tiden kvarstår: utsläppen av fossila bränslen ökar, koldioxidhalten i atmosfären ökar, jordens medeltemperatur ökar (och med den ökar instabiliteten i klimatet)? Hur kan vi med gott samvete sätta oss i en flygplansfåtölj, även om det är hybridmotorer som arbetar? Är det inte just start och landning som är det mest energikrävande och står för de största utsläppen; hur kan det minska med hybrider?

Är inte det gröna flyget i mångt en myt, som upprätthålls med de medel man har för hand? “The use of these technology myths by industry and government relieves anxiety that nothing is being done, by pointing to future ‘miracle’ solutions, which in reality are unfeasible.” http://www.climatechangenews.com/2016/03/07/scientists-trash-myths-of-green-aviation-technology/

Hur gör flygbolagen? Vart utvecklas flyget? Till vätgas? Bemannade drönare? Arbetar ni med andra flygfarkosttyper? Kan blimpen - luftskeppet - få en renässans? Eller är ett minskat flygande det enda rimliga, för att rädda vårt klimat https://www.economist.com/gulliver/2016/03/22/airships-could-be-returning-for-commercial-travel

Vänligen,
Magnus C
10:51 AM