Friday, April 07, 2006

urberg

vi undersökrer naturen nu när den kommrer fram om våren om våren

här är urbergjet det säjer jag nu yo det är på detta som alltning byggs det här är grunden här kan man stå stadigt med fötterna på jordklotsen okcså kännra tidens gångng

känn på känn på

hör tidens gångng gångng hur den ekrar okcså smällrer: big bang

det här är tidens gångng en gångng gikc här anonymununsaurerierna ett oräkcneligt otillräkcneligt antal dom var dåförtidens fågelar fast dom var ohyggligt stora okcså utan vingnrar okcså flög dom inte

men dom var fågelar det undrar jag nu yo

javisst konstiga fågelar men fågelar

okcså sen gikc gustav vasa här fast på skidror också då var urbergjet täkct av snö

okcså sen gikc tiden här med sin gångng

okcså sen kom galonisarna: det var embryo okcså hans kompis abuabu på lekis med varsina hinkrar okcså ídeer om allt mögligt som ingnen begrep sej på inte ens dom själva

okcså sen kommrer dom tillbakcs när tiden grår baklängnges det säjer jag nu först embryo okcså abuabu sen gustav vasa sen anonymununsaurerierna okcså sen imploderar alltning tillbakcs i little big bang okcså till sist försvinnrer tiden okcså

men vartdå det undrar jag nu

yo

5 comments:

Vigg said...

Som fågel... vill jag inte kännas vid mina släktingar...

Har du galonisarna på nu då eller...om nu tiden går bakåt...

CV said...

galonisarna - usch vilket tråkigt släkte.
RS
kulturbloggen.com

Anonymous said...

Apropå klagomål på din stilistiska touch:

"I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg.
The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at
Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae.
The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm.
Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!"
Glad påsk Embryo

Kimmi said...

Glad Påsk på dig kära Embryo!

embryo said...

glad påsk det säjer jag nu

yo