Monday, May 08, 2006

ozon

det är han som alltid kommrer sist in i simhallen när vi ska ha tävlingrar okcså tykcs han inte strehschhacsha ellrer värmra upp ellrer någnonting

okcså har han svarta simglasögnon okcså rakrat huvud okcså svarta simbasängsbyxsor okcså rör han inte en min

okcså inte en fena förrän han är i bassängngen

okcså presentreras dom tävlande: embryo okcså allra dom andra okcså sist han

han kallrar sej ozon

han tävlar alltid ensam ingnen i sällskap ingnen som hejrar ingnen som gratullurerar

eftrersom han vinnrer alltid denne mystiskce ozon han är the champ det säjer jag nu yo

No comments: