Sunday, December 07, 2008

embryo: en julsaga

djupt under allting sitter embryon i röda luvor och snickrar på en plan till fred på jordklotsen eftersom det är det enda som man kan önska sej för barnens skull

No comments: