Thursday, May 19, 2005

ny människa

yo jag har snackat med majjen också han har lovat att hjelpla mej med stavningarna ockspå frö han säjjer majjen yo att du embnryo du har pentsial också du embryo kan skriva men jag kan innt stavra det säjre jag nu yo fast vem bryr sej det undrar jag nu yo ord är bara somm kållröttrer man kann ha dom i soppa

ellrer inte

yo


det säjjer jag nu yo

No comments: