Wednesday, August 22, 2007

reviderad demonarki

yo

först harde vi gustav vasa okcså som glömde sej i myrstakcen okcså åkcte vasaloppan

okcså kom carl gustaf också med rejserbil okcså en härlig frilla som blåste i fartvinden det säjer jag nu yo

okcså kom sven goran persson okcså nu är det snart slut med kungngahuset

tänkcte man

men sen kom flip okcså flippa okcså nu undrar man om inte drottningngen får passra sej så att hon inte knuffras av

eftrersom flip skullre passra apbra i en krona okcså den skulle sittra som en smäkc

fast men man istället okcså å andra sidan

kunde man tänkcra sej en snäll värld där alla var sin egngen varsin prestident prestident brollan prestident sverkcer prestident abuabu prestident embryo det säjer jag nu yo

fast då fikc vi jobbra bra tillsammans okcså hållra reda på varjeandra så att vi inte klantrade till oss

makct är ansvar okcså rättvisa

var snäll mot alla okcså hjälps åt med det som är svårt för varjeandra det säjer jag nu yo

okcså fast isället men å andra sidan

är det därför en del är exsperter på att lagra cykclar okcså andra är exspterer på att lagra mjuka hårddiskcrar som: EMBRYO VAD HAR DU HJORT VAD HAR DU LADDRAT NER PÅ MIN BÄRBARA

åh inte ingnenting brollan det är bara en demo

PÅ ETT HUNDRA GIGAMEGA EMBRYO KOM HIT SKA JAG

en del är exsperter på att inte vara exspert på ingnenting det säjer jag nu

yo

3 comments:

hedgehog-sara said...

det vore bra, om alla var presidenter. Och man ska nog göra det man är bra på, laga cyklar eller datorer...

Mårthen said...

Jag tror inte att vi ska vara så rädda för Flipp och Flippa. Även om det ser mörkt ut är det fullt möjligt att demokratin överlever även dem...

Björn said...

Alla sin egen preident, det tilltalar mig!