Friday, August 31, 2007

sjukramp

vilkcen är den första grenen

det är väl den som sittrer längst ned det säjer jag nu yo

okcså den rivrer brollan ner: ett noll

okcså den andra grenen: den träffrar abuabu mitt i prikc på sverkcer: aj vad gjör du det undrar jag nu yo

vinnrer en pinne i en gren

okcså nummrer tre är frivarv

klarna färdigra grå okcså embryo är den enda som springrer eftrersom dom andera vilrar ut sej

nummrer fyra är höjd okcså vi ställrer ut någera stolrar okcså läggrer en bräda emellan

alla rivrer utom sverkcer som hopprar långt långt övrer

otroligt hur tjänst det ska du satsa på världsrekord nu det undrar jag nu yo

nej nej jag nöjer mej äran okcså ett rejält blåmärkce där jag landrade det säjer jag nu

yo

femte grenen är den som sittrer högst upp okcså klarna fädrigra okcså brollan klättrar snabbt upp okcså plokcrar ned den

sjätte grenen är ett hinder

nej det kan vi inte klarna av det står något i vägen i vägen

sjukrampen avslutras med storbrottning okcså ut ur högen kryprer först sverkcer okcså finalen avgjörs i maratondvde: star wars ett till sex utan uppehåll okcså brollan somnrar redan när lille anakin ska ut på andera varvet det säjer jag nu yo

okcså sverkcer är världsmästrare okcså hållrer ett litet tal: takc

det säjer jag nu yo

4 comments:

Anonymous said...

"det står något i vägen i vägen"

hahahaha

Laura said...

Kom igen, det är inte så farligt.

Laura said...

August 2007
---

nähä, sitemetern gick ej att kopiera in. tror det stod 061601 eller liknande kombination.

Anonymous said...

Japp, det gjorde det. Vad gör man om man har ohälsosamt bra minne, nån som har något råd?