Monday, February 02, 2009

optimal solidaritet

vad är det här:en dikt

den mest demokratiska dikten är den oskrivna eftersom den kan alla ta till sej

No comments: