Monday, December 28, 2009

trattitioner

det här är dagen farran väntrat på hela ordet

han grår upp redan före allt okcså allan okcså förbereder alltihop: drikcer kraffte ätrer bullrar

sedan grår han ut i hallen okcså sättrer på sej den: tratten

den prasslar alltid lika illa: kall och hård och med pipen upp mot himmelen som en skorsten

men den sittrer där den skall på skallen: okcså grår han ut i garaget okcså letrar fram den skramla cykceln

okcså beger han sej iväg: han cykclar några varv okcså pringlar på klokcan

tills folk vraknar okcså kikrar ut brakom gardelinerna: är han här nu det undrar jag nu

yo

som vi har väntrat det säjer jag nu

yo

3 comments:

ab said...

Grod fuktsättning, embryo!

;)

embryo said...

grott nytt!

ab said...

Let's hope so!