Friday, May 07, 2010

ingenting

ingenting är gratis

men det är också det enda

No comments: