Friday, September 24, 2010

rymden

det finns liv i rymden

vi bor ju här

2 comments:

ab said...

Och vi bor till och med i YTTRE rymden!

embryo said...

Yep. Och somliga av oss gör då och då utfärder även i den inre.