Thursday, October 07, 2010

oktober

i universums svarta matta
gnistrar en tunn liten tråd

No comments: