Thursday, April 07, 2016

andetag

Det kan tyckas besynnerligt, att en text är ett levande väsen.
Det kan vara precis lika underligt, det motsatta. Att något
som verkligt lever, är en text. Kan versrader ha andetag.
Kan en strof vara en muskel, med fästen och senor. Ja,
                                                              ett ord är en kyss.

Foto: Magnus Carlbring 2016

No comments: