Monday, April 25, 2005

annanas

man ska äta fruckt yo, mwen vilcken frukct är bäst på en skala påen skalad bannan, jag säjer annanas nu, yo

No comments: