Sunday, April 24, 2005

skordjojor

yo jag gillalr ju allramest bsaketskordohjor fasst dom ska varr som snickers bigga och coolta förman ska glida och skejtta okcså i dom men vilkcen är den bästta skodojann i värlnden det undrar jag nu? yo

No comments: