Monday, April 25, 2005

avkairiumfiskar

yo var hemma fett ohc kollad tvtev hos en kommpis som hanhar fisskar i avkavarium att dom kanna nandas i den burrken det är somomdom som är på tvetve okcså hurr får dom lufft därinnne det unndrar jag nu yo?

No comments: