Tuesday, January 12, 2016

i som är

I som är utan synd
I som träder här in
I som är av glas
I som är poeter, I som är utrotade
                                      inuti
I som äro förjävliga
I som är huggna i sten
I som är av gammalt guld
I som bara kan älska er själva
I som är fyllda av mörker
inuti mörkret, I som förenen eder
                                    i varandra
I som är likadana som alla andra

I som är spår bara av ett språk
I som ingen längre begriper: I som är

stjärnfall och kött
I är här


Foto: Magnus Carlbring 2015

No comments: