Friday, January 08, 2016

kunskap

Kunskap är makt, eller: kunskap
är mer än makt, kunskap, förvaltad
på ett hyggligt sätt, desarmerar makten
och skapar samförstånd, samtal, sakta
upplockade erfarenheter som utbyts
eftertänksamt och lyhört, det här
är Utopia, Utopia är en plats där makten
har eroderat och utbytts mot jämlikhet
Riv gränser och ge varandra kärlek
Hur svårt kan det vara; måste vi
backa ner i ett historiskt mörker, igen
och igen, innan upplysningen fastnar
på romantikens tunna diktblad


Foto: Magnus Carlbring 2014

No comments: