Friday, December 30, 2016

det enda

Det enda jag
egentligen kan
är att skriva poesi
Och jag lär mig
det aldrig

Foto: Magnus Carlbring 2016

No comments: