Friday, January 27, 2017

det är en dikt förstås

Det är en dikt förstås
som ska rädda världen
Insikten om att ord, några få
rader, är värda så mycket
mer än vad vi annars
strävar efter: läs dig så där
självklart lycklig

Foto: Magnus Carlbring 2017


No comments: