Saturday, July 09, 2005

morrans masäck

yo

skärgården i tre vecker embryo dukommrer få skörbugg

morran går i taket det säjer jag nu yo

i skärgården ätrer dom bara fisk embryo det är ingetinte bra
man kan få ustlag också blirman blek av fisk säjer morran
det säjer jag nu yo

hongör en masäck som är fett ok: leverpastejmacker av enhel limmpa
ostmacker av enhel limmpa till fyra flarrer cokelikola enocksåenhalv litrar
mjölk tio packet mjöklk okcså en kassre spaggetti som är kockt och klar

nu kommrer du hem igjen som en starck gosse embryo

jaja morran du är helt kockt du också det säjer jag nu yo

No comments: