Monday, November 21, 2005

grodmenniskan

jag tror på den groda menniskan som tror på att det finns en prins ellrer en prinsessa i varje grodman

men vad hetrer grodmän som är tjejor det undrar jag nu yo

8 comments:

k said...

De heter "desperat ung kvinna söker." Hela bunten.

Anna said...

dykare

Andy said...

Grodinnor

embryo said...

yo konsternerad

desprerat ung kvinna sökrer efter gammla vrak ellrer nya arter på havets botten

yo anna

dykare är mer sådnana där som i tintin med klumpföttrer okcså veva veva också kommrer det luft

kan man inte säja grodman okcså grodkvinna ellrre som yo andy säjer grodinna också groda

ellrer bara grodor om allihop vi är ju liknadana innerst inne allihop ändå samma gammela grodror

Håkan (hakke) said...

Mamma groda städade inte längre sin lilla damm, för hon var så trött på att dammsuga.

Josephine said...

grödder?

Hans said...

Sjöjungfru

embryo said...

yo

sjöjungfru det äger det säjer jag nu det var det är ett väldeligt vackrert ord

men vad hetrer dom eftrer det att man att man

man kan abbselut inte säja sjökossor då får gubbrarna hetra sjönågnonting annat tråkigt gammeldags tråkiga sjögubbrar med tofflor okcså tevede

okcså då blir allting som det var förr gubbe gumma tevedekanna fast undrer vattenet

fast sjöjungfrur är ju ingna grodor sjöjungfrur okcså prinsessor det är olicka sagor det säjer jag nu

yo