Saturday, November 19, 2005

varför läsrer han morgontidningen

yo

det undrar jag nu

farran sittrer där okcså läsrer okcså börjar han med sportbilagran också blir han förbannrad

hur kan dom spelra så uselt säjer han

okcså läsrer han ekonomibilagan också blir han förbannrad

hur kan dom tillåtras hålla på på det här sättret säjer han

tjvyrar säjer han banditrer säjer han okcså blir han ännu mer förbannrad

här jobbrar man och slitrer säjer han okcså betalrar man in sina försäkringsprimörer okcså smugglar okcså smusslar några bleka tröttra gubbrar ut milliojnoer efter milliojnoer till schwshesiz man blir så förbannrad säjer han

okcså läsrer han kulturdelen också blir han förbannrad

det är ingneting på teve bara reklam också idioter vem är den här tokstollen det undrar jag nu också vem är den där tokstollen också den där den där den där tröttenar dom allderig på att se på tokstollrar ellrer vad är det frågran om också säjer han också allra fopållsmatcher visrar dom på betalkanalrer ska det här allderig ta slut ska det allderig bli som förr igjen normalt

okscå blir han förbannrad drickrer kaffe läsrer läsrer läsrer läsrer

nu läsrer han dom djupra articklarna det tar en stund också blir han exstra myckret förbannad

visste ni att svensckarna var med okcså utförde folkmord i kongo det är inte klokt också här sittrer man också rullrar tummarna det är ju så man blir förbannrad

också sist läsrer han nyhetsdelen men då grår det inte längre då börjar han nästan gråtra farran också säjrer han nu har dom sprängt alltning i luften igjen

också dom här americkanska gangstrarna vilcka bluffmakrare lögnare vem är den där skurckbush vem är den där tjyvny cheney skurkckar banditrer också säjer han det här säjer han varije dag det här har han sagt varije dag i ett par år nu stackrars farran

jag minns vietnam säjer han

jag minns vietnam det här är presis samma sak bombrer också granatrer eld okcså terror också också dom här americkanska bluffmakrarna

okcså läggrer han tidneningen ifrån sej okcså säjer han

världnen är ett skämt ett elakt skämt

också säjer han nej nu måste jag gå på

också sedan går han på

och man snapprar åt sej seriedelen okcså läsrer några bubblor det finns en hel del bubblor som är lite kul det finns en hel del som är kul i den här världnen okcså det ska jag påminnra honom om farran det säjer jag nu

det finns skämt som är skämt på ricktigt farran inte bara bluffskämt skurckskämt det säjer jag nu det finns skämt som man kan skrattra av också inte bara gråtra av det säjer jag nu

yo

3 comments:

Dilona said...

Åh vad fint embryo. Du har ju rätt.

Embridioum said...

Jag orkade inte läsa hela texten men en eloge till att du faktiskt klarar av att skriva så!

Jens är Jens i Idol. Såg det för första gången igår sedan en kompis berättat att hela Chalmers är fullt med lappar om att man skall rösta på just Jens (för att han tydligen är/var sämst). Jag tycker ärligt talat att han var bra!

embryo said...

yo dilona
jag ska dra en ricktig freck vits för farran eftrersom det är lördag så skrattrar han nog igång igjen det säjer jag nu yo

yo embridioum
idol det säjer jag nu yo det har jag missrat men jag såg jens på löpsedeln han var tydeligen mobbrad okcså lessen då ska man heja på honom

heja dom mobbrade okcså dom lessna det är dom som ska äga allt det säjer jag nu resten bara fusckar

yo