Monday, November 14, 2005

novembrer

det är mörkct som i novembrer i novembrer det säjer jag nu det finns ingenting inte som är mörckrare

om det är agulusti också det är mörkct också man ätrer man har dte lustigare i agulustig helan grår kräfftor också sittrer man där också oj vad mörckt det är

ja det är mörckt som i novembrer

nej nej där har du fel ignenting inte är mörckt som i novembrer

men det är mörckt som i en ho ho därinne innuti ingneting intet där är tomt därinne mörckt som i graven i novembrer

nej nej

det är mörckt som i novembrer i novembrer mörckare kan det inte bli det säjer jag nu yo

tänd världnen på nytt det säjer jag nu yo

15 comments:

John Eje Thelin said...

Du, om du vill spotta på mig och pissa på min blogg, så kan du väl vara snäll och göra det här, istället för hos mig. Tack.

Anonymous said...

Bokstaven c förekommer inte alltid framför bokstaven K. Bara så att du vet.

embryo said...

hej john eje thelin var har jag spottrat ngånonstans det undrar jag nu yo

också det andera ordet är alldeles otäckt

embryo blev kallrad allsköns idiot så i den här sandlådran var det du som började dyre bloggrare det säjer jag nu yo

sandlådror är stora nu för tidren

välkommnen hit det säjer jag nu yo

embryo said...

yo anonononymonuonus

majjen har sagt det till mej en millijon gångnger också då säjer jag

varför inte

okcså då söjer han det är en reglel

också då säjer jag

varför då

också då säjer han inte ingnenting han strår också tittrar ut över världnen gjenom fönsteret det säjer jag nu yo

John Eje Thelin said...

Usel maje du har.

Mest handlar det om att bry sig. Att orka. Att våga.

Det är inte så djävla svårt.

hanna said...

Stearinljus är lösningen på det mesta. Speciellt i november. Då blir det nästan som sommar igen!

Josephine som kommentarsbombar din blogg idag said...

Din magister har dåligt fantasi som inte kan förklara språkets irrationella regler för sina elever bättre!! Språk är kul, har jag sagt att kul heter "leuk" på holländska? tvärtom liksom. Holländska är överhuvudtaget mycket tvärtom igenom. *ler*

John Eje Thelin said...

Stålull är ett fult ord på holländska. Lull är nämligen holländsk slang för "kuk".

Kimmi said...

Å vem e john eje thelin å varför kan man inte gå in på hans blogg?

Anonymous said...

Å de kan du vell gå till Gåggle å kålla, ällär?

embryo said...

språkret yo

om man tänckrer sej en kossra som står på en grön ägn

är det inte en kossra det undrar jag nu

yo

embryo said...

yo john eje thelin jag kan inte skrivra på din blogg längngre så då kan du skrivra på min blogg så kan vi pennfajtas det säjer jag nu yo

här är alla välekomna men man får sjelv stå för sina svordomrar

morran får inte läsa den här bloggren då skullre jag få en slev i embryot mitt i prickren

yo john eje thelin språkret är en banananklasse som växrer det växrer ut nya bananananord

man behövrer inte ätra dom men man kan inte stoppra dom någnonstans

jag har surfat också gogglat också internet är ett mirackel världndens största ordbok

jag bor inne innuti världnens största ordbok det är jag som är embryo det säjer jag nu

faktatutan yo: ordet gärningsmannaprofil kom till sverigje nittnonhundranittitre så då är det tolv år

ordet embryo är gammlal greckiska också har funnrits sen vilda västen sen segelfartygren la ut mot usa hello horray här kommrer svenscka språkret till americka det säjer jag nu

ordet idiot är lika med år 1664

ordet allsköns springrer i vinnarhålet det sa vikningarna till varandera när dom var ricktigt snällra ellrer sura kanske

allsköns är ett ricktigt svensckt ord det säjer jag nu

let's use it big time

allsköns bråtre
allsköns båtrar
allsköns språkbråtre
allsköns språkbåtrar

till vilcken kontinnent segelar det svenscka språkret nu det undrar jag nu

yo

John Eje Thelin said...

Vi kan pennfajtas den dan du anstränger dig, välkommen tillbaka då. Tills dess önskar jag dig ett trevligt liv i antivärlden.

embryo said...

antivärlden

var liggrer den det undrar jag nu

en del menniskor tror på paella universum

jag vet inte vad jag ska tro

min värld känns mer som en mackaronipuddning det säjer jag nu

yo

Anonymous said...

john teje ehlin AR Embryo

right?