Saturday, January 03, 2009

resultatet

total frihet och absolut kontroll

en ledighet och koncentration lika stark och självklar som tiger woods sving ute på fairway

No comments: