Thursday, January 15, 2009

universums sopor

kolla här kommer elitklassen i sina v-ringade tröjor och gör v-tecknet

dom är apsmarta allihop: universums framtid

men vilka är det som kommer där det undrar jag nu

dom där med huvudena under armen: det är ju embryos klass

men vad håller dom på med

jojo: det kan man undra dom tränar jojo

jojo

jojo: det är deras huvudämne det säjer jag nu

yoyo

No comments: