Thursday, April 16, 2009

kapitel sex

embryo: vad gör du

åh: jobblar

det gör du ju inte

gör jag ju

inte

gör

inte

nej: det här är inget jobb: du sitter ju bara där och: sitter

och: det är en fri värld

fri kanske: men inte så fri

men jag jobblar med en story här: vi är mitt i kapitel sex: ubåten har just sprängts och dom överlevande flyter i en gul grummebåt mitt i den svarta attjolanten när ett flyktplan syns som en liten prick som blir större och större och från andra hållet kommer ett fartyg som en liten prick som blir större och större och från tredje hållet kommer en slup full av pirater och underifrån kommer en jättebläckfisk och inifrån kommer ett litet kvävt hjilp hjilp en hiskelig hiffaklomp eftersom: samtidigt som allt det här händer

sitter embryo under en korkek och läser nalle puh nu

är det det du gör

ja nej: jag hittar på det det är det jag gör nu

det låter jobbigt

ja - puh - det är det det säjer jag nu

No comments: