Monday, April 27, 2009

kapitel sjutton

här går det undan: japan förlorar världskriget

kvar på en holme i dom mer tropiska haven sitter en bortglömd samuraj: yoembryo

yo

han livnär sej på rå frisk och friskt humör och gör sina dagliga övningar: med penna och med svärd

han skapar en egen religion: som han förkastar: skapar en ny: förkastar: till slut anser han sej fri från slika grubblerier

han blir oerhört gammal: ingen vet längre hur

år tvåtusennio hittar ett teveteam honom när de letar inspelningsplatser till robinson tvåtusentio: yoembryo vinner på stört och får åka hem i värsta lyxyotchen

yo

No comments: