Saturday, August 27, 2016

det svåra med poesi

Det svåra med poesi
är att du kan välja
vilka ord du vill
Men det kan du inte

Foto: Östergarnsholm, Magnus Carlbring 2016


No comments: