Thursday, June 30, 2005

argentina brasilien

yo

brasilien vannförstås med fyra ett mål och min brolla
och också hans pollare som satt och satte i sej alla bullrarna

nästan tyvärr bara nästan fördom hållde ju på argentina
också nrä argentina förlorldade så blev det bullkrig mot embryo

yo

goda bullrar men andra bullrar vardom när dom kom haglande
då var dom hårda

det säjer jag nu yo

men brasilien var bäst det duger men zlatan är den store kungen
kanske ronalddinho är prinskorven det säjer jag nu yo

No comments: