Monday, June 13, 2005

sommarhöstvinter och våren

yo yo

nu kommrer sommrarn på allvar också blirdet badbart


men det är med vedmod
men det är med missmod
men det är med olicka mod man går in i höstenvintern
det säjer jag nu, iblnand ärdet som om vintren
kommrer inne i

huvudet före sommrrarn är slut okcså hösten kommrer
också kommrer sommrarn var slut innan den har börrjat

yo nu var dte depprigt

det säjer jag nuallafall ikväll blirdet dvde det säjer jag nu dansar med varrgar
på extrapris i närjour tiospänn för 1 dygn

prutade två förjag hadde bara åtta han är sjchyst hasan på journär

det säjer jag nu yo

No comments: