Friday, June 10, 2005

åskan

ho ho

vilcket sommrarlov
bom
bom
bom
bom

nejvi skulle ju gå okcså bada embryo abuabu mobbo också brollan
och hans pollare men nejnej nu blir det dvde

det blir porrr säjer brolllan men då går jag ut jag tykcrrer det är
för pinsamt

vilsna saker ska manha i sovrummret vissa saker i vardaggsrummret

det säjer jag nu yo

No comments: