Monday, June 20, 2005

masäck

yo lyssna

morran ska gjöra masäck till resan

hon säger RESAN okcså AVFÄRDEN som om viskulle åka
till planten mars det säjer jag nu yo

vi ska upptäckra amerika elelr nånting det säjer jag nu yo
avfärden blir i morrn vi ska åka autobahnanan okcså farran
ska fotra alla vmarenorna i fopåll

med embryo och brollan och hans kommpis sverker
på billden

jag ska peka här ska zlatan spela okcså här ska zlatan spela

zlatan är kungen det säjer jag nu yo

i allting ska hon ha fetaost också spenat kan maninte bara
ha chipps coke muffins svenneupp ostbågar

det finns ingen mickro i bilen det suger ju det säjer jag nu yo

No comments: