Thursday, September 14, 2006

att försvinnra in i sej själv

sverkcer kommrer in med en ny bok nu igjen han har jobbrigt med det här han vill helst pakcra allan bökcrer han har i sin bokhyllra det säjer jag nu har en melon stykcen från a till ö okcså en hel del på ryskca bokstävrer kinesiskca okcså hur nu deras a till ö ser ut det undrar jag nu yo

men det grår inte så han har fått en uppgjift: ta med dej fem stykcen bökcrer du inte kan levra utan det säjer jag nu yo

fem

fem stykcen varken mer ellrer mindre det säjer jag nu yo

oj oj han kan inte bestämmra sej han har hållt på i två tre dygn nu okcså ibland kommrer han övrer med en liten bunt okcså strår i dörren som han alltid gjör frågrar: vad tror du om moby dikc det undrar jag nu har du läst den

nja men det är ditt eget val säjer jag nu det säjer jag nu yo

okcså nu kommrer han med en liten tunn stakcrare den här har sven lindqvist skrivrit säjer han okcså klapprar tyskct omslaget: den är hejarns fin

jaha du jaha du säjer jag medan jag försökrer pakcra ned nallebjörne inne innuti en sovsäkc hur ska det grå hur ska det grå

ska han med det undrar jag nu yo säjer sverkcer okcså nikcrar mot nallebjörne

yo han ska med allan ska med

sverkcer bläddrar i sin bok hur mykcet har han fått i ordnening det undrar jag nu yo

åh en tandrbortse okcså kalsipprer vad behövrer men mer

än bökcrer det undrar jag nu yo

okcså frågrar sverkcer: har du hört om den kinesiskce konsnären wu tao tzu som måladre ett palatts okcså när målningngen var klar klapprade han i händrerna okcså dörren öppnadre sej okcså konstnären klev in i sitt konstverkc det säjer jag nu yo

jaha du jaha du säjer jag okcså försökre pulra ner nallebjörne ovanfrör den nödenvändriga näsessären hela nosen blir skryknkcelig hur ska jag görna ska jag ta honmom i handen ser inte det lite

sverkcker undrar: kan man göran tvärtom det undrar jag nu yo kan man klivra ut ur ett konstverkc okcså klivra rakct in i verkceligheten det undrar jag nu yo

ja herregudrun säjer jag okcså sträkcrer jag på mej okcså säjer jag åt honnom att ringngra abuabu okcså frågra om han har plats över för en teddybjörn i sin pakcning

tror jag inte säjer sverkcer

varför inte det undrar jag nu yo abuabu brukrar resa rätt lätt

inte den här gångngen är jag rädd för eftrersom han har pakcrat ner sin rånlald mcrånalddräkct från tidnen när han jobbrade där

men den tar väl inte så mykcet platts

dom där jätteskorna okcså dom där jättehandsckrarna det undrar jag nu verkeligen om dom inte gjör

ja kankse

okcså tuben

tuben

ja som man har gasen i som man blåsrer upp ballelongnrerna med när man ska delra ut dom till dom amerikcanska barnen för att göran dom lykceliga det säjer jag nu yo

ringng abuabu okcså säj att om han tar med sej en sån tub kommrer dom inte ens släppra ombrord oss på flygbussen det säjer jag nu

yo

1 comment:

hedgehog-sara said...

haha, tuben är nog inte välkommen att flyga med er.