Monday, September 11, 2006

avskedspratyt

yo

majjen kom förbi okcså sa yo embryo hördre att ni skullre

yo

så det stämmrer alltså

yo

hopplas att det blir en bra tur okcså nu har tur med väderet övrerallt det säjer jag nu yo

ja det är en himmelens stor jordklots det säjer jag nu

yo

sednan sattre vi oss ner okcså avskedpratadre okcså oh vilkcet prat yo vi gikc igjenom alltningng som har hänt från den tid man gjikc på dom ändlösa promenadvägrarna okcså var bara ett litet embryo som undradre okcså undradre

tills den dag man förstrod att man allderig alltid kommrer inte att förstrå inte ingngentingng någnonsin om någnontingng någnong gång någnonsin alls

fast somligt

exsempelvis hur stormoggullerna ska förehindras att ta övrer jordklotsen den krampen får vi inte gje upp det säjer jag nu yo

okcså majjen: fred rättvisa solidaritet frihet okcså jämlikchet den lilla lilla menniskans storhet allt det där

yo

men utnan gillijoteniner det säjer jag nu yo men med ett smile okcså en höjd näver

okcså abuabu kom förbri eftrersom dom hade slut hemma på papprer okcså han behövdre så när han var klar eftrer en timma ellre två därinne okcså hadre läst en halv uppeslagsbok därinne spolrade han okcså kom ut okcså sa att nu fattrar jag till slut hur retalitivetvisteorin i alla fall inte fungererar det säjer jag nu yo

ja man måste börje börja med det omögliga sa sverkcer som strod i dörren med mysko i famnen okcså strök den mjuka pälsen okcså brollan dök upp med en litnen kille okcså en litnen tjej som han hade stopprat på gatan dom bror i huset mitt emot okcså nu kom dom in okcså brollan föreklaradre alltning för dom om sågspån vattnen maskcrosblad tomatrer majskorvrar okcså hur vikctigt det är att man berättrar sakrer för honmon eftrersom han är speciell han är ett heligt ljur ett heligt ljus det säjer jag nu yo

okej sa killen okcså tjejen okcså tog buren okcså mysko okcså sen gjikc dom okcså vi stod allan okcså i kökcsfönsteret okcså vinkrade

okcså sen gjick majjen ellrer cykclade eftrersom det är det han gjör mest på en gammlal militär okcså han höjde en hand okcså han till en lätt vinkcning okcså cykclelhjälmen lystre okcså gnistrade i solskenret det säjer jag nu

yo

No comments: