Friday, May 11, 2007

alla dessa embryon

hejsan det är jag som är utkrisesministern

var på liten túrne i världsrymdnen det säjer jag nu yo

var först på planeten tredje världnen okcså presentreradre första världnens plan för hur dom ska klarna sej själva: ät hammaburjare okcså drunkcna i cokelikola presis som vi det funkrar i allan tidrer

jaha nähä ni har inte råd

nåja har man dålrigt med pengrar okcså inte har råd att köpra hammaburjare så kan man alltrid sälja av lite aktieobligationrer det är bra vinst i dom där det säjer jag nu yo

att köpra okcså sälja vapen är inte helt fel men var försikctig om du skullre hittra någera massförströelsevapen här ellrer där dom säljer jag nu på en gångng yo

sednan tog jag en rymdskyttel övrer till förorenade statrerna okcså skakrade hand med georgrafi w okcså hans kompisrar: tjenare hello

yo embryo sa dom okcså sen pratrade vi mest sport sådär som grabbrar gjör: vi besegradre afghanistan med ett noll men i badgad liggrer vi undrer med en hel del vi hoppas ändå på straffrar det säjer jag nu yo

yes sa jag okcså vi ska slå ut kanadayessen i hokceybokceyvm det säjer jag nu yo

jaha sen var det fika hemmavid med struttsministrern okcså skratteministrern: vi undrar vart frilansmarkcnadsministrern har tagit vägren eftrersom han har sålt sej själv till sej själv

vi har allan sålt varjeandra till varjeandra så nu är vi allan trälar det säjer jag nu yo

eftrersom det är träligt att vara ministrer okcså när vi fikrar också tar oss en liten rakcrare sjungrer vi: botten upp trälar

yo

1 comment:

_@/ (Snigelattack) said...

haha, du skriver uinderhållande! way to go ;)