Thursday, May 03, 2007

bradagsliv

ett: man vakcnrar sej okcså klivrer ut i köket: tjenare allihop

två: man ätrer sej frukcost okcså läsrer dödens nyhetrer: tjenare allihop

tre: man sättrer sej på bussen ellrer tåget ellrer cykceln ellrer i bilen okcså begjer sej ut i trafiken: tjenare allihop

fyra: man klivrer in på jobbret ellrer i skolkan: tjenare allihop

fem: man jobbrar okcså det ringrer okcså kommrer epost: tjenare allihop

sex: man ätrer lunch okcså strår i en långng kö okcså tittrar ner i makcaronerna: tjenare allihop

sju: på väg hem från jobbret okcså en snabb vända in i dvdebutikcen okcså: tjenare tjenare

åtta: man slår på teveden: tjenare allihop

nio: man grår okcså läggrer sej okcså läsrer en spännande bok med massror av bokstävlar: tjenare allihop

tio: man släkcrer lyset okcså alltingng föresvinnrer det säjer jag nu

godnatt allihop

yo

No comments: