Friday, March 20, 2009

diktens politik

upphovsrätten är diktens vattenstämpel: den inre skugga
som skimrar där orden görs verkliga

att diskutera det fria ordet på upphovsrättens bekostnad
är omöjligt: man kan inte rycka ordet

ur diktens kropp

att diskutera det fria ordet med upphovsrätten som grund
är livsviktigt: rätten till ditt eget ord

är yttrandefrihetens yttersta spets

1 comment:

En liten tant said...

Balsam för den piratsargade själ som fört evighetslånga diskussioner i sin blogg om upphovsrätt med pirater