Tuesday, March 31, 2009

grundlagen äger

2 kapitlet (om grundläggande fri- och rättigheter) 19 §: "Författare, konstnärer och fotografer äger rätt till sina verk enligt bestämmelser som meddelas i lag. Lag (1976:871)."

källa: lagen.nu

No comments: