Monday, January 29, 2007

förra åre

yo

längngst upp i sverigje liggrer en litnen bergjsby dit man kan åkra för att åkra

förra åre okcså ordnandne abuabu en litnen gruppresa dit

hur ska vi kommra dit då med allan våra skidror okcså skidbrallror det undrar jag nu yo

jag tänkcte vi kundre liftra det säjer jag nu yo

liftra det undrar jag nu yo

ja med skidliften den grår väl dit upp det säjer jag nu yo

men det gjikc inte så vi pakcrade in alltning i abuabu farras exstremt lillra bil från tjekcoslovakigen: skidror okcså skidbrallror skidjakcror skidhjälmrar skidstavrar skidskridskror okcså skidsnowboards okcså skidskrivbords

skrivbord det undrar jag nu yo

ja det är sverkcers han behövrer det säjer han för att kunna jobbra i fjällvärlden

jobbra

yo

men ska vi inte dit på skitsemestrer det undrar jag nu yo övrer bara en weekend

ibland får man ídeer okcså då behövrer man ett skrivbord det säjer jag nu yo

sant yo

men det tar väldeligt mykcet platts i bilen

man kan fällra ihop benen

inte jag jag är hemskct stel i knäna jag är lite orerolig eftrersom jag har sett hur anja fällrer ihop sina i kvurvorna när hon tar sej för pinnrarna

ja dom där pinnrarna dom där pinnrarna dom gjör mej orerolig okcså det säjer jag nu yo

men ni har ju med er en melon par skidror okcså hur mångnga stavrar behövrer men egjentligen det räcker väl med ett par eftrersom man åkrer väl bara ett par skidror sammetidigt det säjer jag nu yo

nja dom är olelikca långnga dom där beroendre på

men om vi struntrar i att ta med våra snowboards kan vi få lånra sverkcers skrivbord när vi ska åkra det undrar jag nu

eftrersom det är ganskca stort okcså då kan vi åkra tillsammans om vi släprar det upp i släplifften tillsammans okcså det säjer jag nu yo

bara jag får ha det i fred på kvällrarna när jag behövrer

självklart sverkcer självklart eftrersom på kvällrarna ska vi först grå på after ski okcså sednan på after after ski okcså sednan på after after after ski okcså sednan på after after after after ski okcså sednan på after after after after after ski okcså sednan på after after after after after after ski okcså sednan

okcså sednan gnisslrar liftrarna igång igång igjen det säjer jag nu yo

okcså sednan är det väl dags att åkra skrivbord igjen det säjer jag nu

yo

4 comments:

den blyga said...

Mycket nöje! Om det nu är i år Ni ska på skidsemester!

embryo said...

takc

men det var förra åre

men man vet ju allderig det kan bli en resa det här åre okcså

det säjer jag nu yo

hedgehog-sara said...

det är läskigt med liftar, bättre med pulka.

En liten tant said...

Av någon anledning kom jag att tänka på den nybörjarvandrare som packade 5 kg potatis och en stor burk lingonsylt i sin ryggsäck inför fjällvandringen.