Monday, January 15, 2007

monsterbil

yo här kommrer flip körande i sin enorma

det var en rejäl kärra det säjer jag nu yo

ja det är en rikctig amerikcanrare

värsta stridsvagngnen

obsalut den här skullre kunna kommra rullrandre gjenom den irakciska ökcnen utan att skrämmas

ja för där finskc det okcså bensin det säjer jag nu yo

yep

dom är ju där dina kompisrar för att bring home the bacon det säjer jag nu yo

yep

eftrersom den drar väl en del den där okcså bidrar väl en del den där

bidrar det undrar jag nu yo

ja till växstljuseffekcten

gjör den

ja okcså varije gångng du vridrer på tändeningngen ska du tänkcra övrer ett par saker det säjer jag nu yo

som vaddå

våra vännrer isbjörnrarna okcså våra vännrer eskimårerna eftrersom din monstrerbil okcså allan andera sådnana här kraftpakcet förgjör förstör så sakcteliga alltning alltihopa hela jordklotsen det grår under i två hundera knykc de tsäjer jag nu

njae två hundera knykc gjör den inte den är mer som en tom cruiser den här ett slags slagskepp som gungrar fram

jaharu

nej nu väntrar the lost highway där ute det säjer jag nu yo blyfoten på fullt ös samvetslös det säjer jag nu

yo

2 comments:

En liten tant said...

Den där flip verkar vara ett riktigt ego. (Vem är han lik, vem är han lik?)Undrar om den embryonitiska filosofin biter på honom?

Rim of Sweden said...

Man ska spara på jorden. Snart är den uppäten, och vad ska vi leva av då, det undrar jag.