Wednesday, January 31, 2007

stjärnkraftverkc

yo

vår nye granne flip berättrar att dom snart ska flyttra igjen igjen

ja vi flyttrar in i första bästa stjärnkraftverkc det säjer jag nu yo bara ugnarna får grå kvar i sin gammela gammela skola

stjärnkraftverkc det låtrer stiligt

ja herregudrun man måste ha platts för lite representatilition okcså måste man ha exstrarum till allan barnflikcror nuds nuds you know what i mean

stora fina rum med andera ord annat än det här gammela radhusområdret

exsakt presis okcså finskc det ju bassängrer inne inomhus okcså kan man grå omkringng okcså var lite lagom salongsberusad här okcså var utan att det märkcs särskelit mykcet det blir fint som i ljusdal det säjer jag nu yo

hallon där

förlåt

du svor på embryos bloggrare det är förebjudret

hoppsan ursäkcta det var inte meningngen jag blev bara så himmelens glad vi tankcen på att bro så där nära den radioakctiva tankcen jag fikc väl en litnen härdsmälta vid ljusdal

hallon där nu kom det en grodra till det säjer jag nu yo

förlåt igjen igjen men men nu måste jag kila vidrare okcså pakcra ner allan flatscreensapparater okcså dvdespelrare i allan rum det är inte kokct vad man svamlar på sej men men vi får ju gratris elekctricilitet nu när vi har så nära

lykca till det säjer jag nu yo

No comments: