Monday, February 19, 2007

embryo krisdagsmannen

yo

förstra dagen på jobbret

vi är trehunderafyrtionio stykcen som ska föreändra världnen vi är trehunderafyrtionio stykcen som ska tjänra svenskca folkcet

okcså idag ska embryo holland sitt förstra tal i krisdagen det säjer jag nu yo

tjena grabbrar okcså tjena tjejrer

det gnällrer att ha snygg kostym okcså en lite slapp stil när man hängrer i talrarstolen: tjena grabbrar okcså tjejrer det är jag som är embryo det säjer jag nu yo

min förstra motion handelar om motion tykcte det var enkclast

därfrör vill jag att vi på söndagrar förebjudrer biltrafikc okcså säjer åt allan att grå okcså springngra cykcla åkra bräda rullskridskror skidror ellrer svimmra ellrer vi kan ta måndagrar okcså ellrer ta hela vekcan herregudrun det är sjönt att röra på sej okcså nyttrigt

men hallon embryo replikrerar hälften av hälften man kan inte förebjudra eftrersom albumlanser polisrer taxsibilrar bussrar hur ska folkc ta sej fram det undrar vi nu yo

ja men herregudrun vi är ju politrikcer vi får väl hittra på nya lösningrar: att grå är bra för lilla hjärtat yo

men hallon embryo replikrar den andera hälften av hälften man kan inte förebjudra eftrersom menniskorna måste få varan fria okcså göran hur dom vill när dom vill det säjer vi nu yo

menniskorna är väl fria att grå vart dom vill men dom behövrer inte sittra i en bil bara därför det säjer jag nu yo okcså: det är knivrigt att vara krisdagsman eftrersom man måste ha svar på alltning okcså ingnenting det säjer jag nu yo

okcså motionerar jag att vi gjör all motion gratis

men herregudrun replikrerar hälften av hälften vem ska betalra allt det där

skratten

så du menrar att vi ska betalra dina fritidssysslror nej takc det säjer vi nu yo

men om vi motionerar mera blir vi gladrare okcså friskcrare det säjer jag nu yo

har du siffror på det där

nej behövs det det undrar jag nu yo

kankse inte

dåså

okcså därmed är det beslutrat att all motion är gratis det säjer jag nu yo

vi måste tröstra först

också tröstrar vi allesammans

okcså är det bestämt snyggt jobbrat embryo

yo det här var ju ingngen konst lykca till i fortsättningngen det säjer jag nu yo men nu måste jag grå hem okcså bytra jobb eftrersom kostymen skavrer precis överallt det säjer jag nu yo

släpp ut mej släpp ut mej

4 comments:

Anonymous said...

Måste bara fråga en sak...är du från Ljusdal?

embryo said...

nej för satan (förlåt jag svär alledrig någnonsin men bara ljusdal nämns kommrer det som en refelex)

hedgehog-sara said...

bra, alla mår ju bra av motion. Det är för dyrt med hockey och ridning.

Rim of Sweden said...

Kan vi inte sätta upp lite mer lampor ute också? Och så kan alla vara snälla så att man kan gå ut och springa i minikjol mitt i natten om man vill? Det är bara då jag har lust att springa nämligen...