Wednesday, February 07, 2007

reprisbloggraren

yo

tiden ätrer upp oss det säjer jag nu

tuesday february 21 2006 i lite sisådär grådaskciga huset:

har du kartan någnonstans där undrer alla hammaburjarpapprer okcså pizzakartilongnger var i all välrden är vi någnonstans

irak iran där någnonstans i ketchupeniran säjer ronald mcdonald dom har mykcet olja

jag troddre det var ketchup det säjer jag nu

iran irak säjer w iran irak vad är det för skillnad det undrar jag nu

iran vi kankse kan bombra dom säjer dikc det vore en liten massförströelse

om du ska bombra någnonting alls din klantskalle träffrar du väl på sin höjd någnon höjd utanfrör rom ellrer london

jag har hört att iran vill byggra kärnkraftvärk säjer donald mcronald

iranijerna det undrar jag nu yo säjer dikc dom ska väl hållra sej på den flygrande mattan

vi bombrar dom bestämmrer w

vi bombrar dom säjer han nu har jag tänckt igjenom det här: iran irak iran irak iran irak iran irak det spelrar ingngen roll det låtrer ungjefär nästan presis mitt i prikc lika

man kan alltid hittra på att dom har massförströelsevapen

ellrer inte

det säjer jag nu yo

fortsättning följer förehoppningngsvis inte alls det säjer jag nu

fred på jordklotsen snälla ni

yo

okcså ett år senare: här sittrer vi nu okcså väntrar på the end

1 comment:

Peter Olevik Dunder said...

Det är väl inte så att du suttit och lyssnat till Studio Ett ;-)