Tuesday, June 23, 2009

tallmo igen

om upphovsrätt och yttrandefrihet:

"Själv tror jag att det är mera givande att se upphovsrätten som en personlighetsrätt, som bl.a. kompletterar yttrandefriheten. Det kan vara svårt att förstå för dem som ser upphovsrätten som något som bara gäller stora medieföretag, men upphovsrätten börjar alltid hos någon enskild upphovsman, som sedan kanske – men inte nödvändigtvis – överlåter hela eller delar av sin rätt till ett företag eller en upphovsrättslig organisation."

i artikeln Vad har upphovsrätt med demokrati att göra?

No comments: