Tuesday, June 23, 2009

upphovsrätten på nätet 2

Fildelare skriver ofta om deltagarkultur och om hur fint det är att dela med sej: javisst.

Men man måste ge tillbaks: den enkelriktade fildelningen som inte ger något tillbaks till upphovsmännen är ohederlig och instabiliserande.

Jag är också deltagare i den här enorma deltagarkulturen, det är vi allihop: det är nätets styrka. Men när jag ger gör jag det för att jag själv vill, för att jag som upphovsman är fri.

När du får, ge tillbaks. Till källan. Ursprunget. Upphovet.

No comments: