Tuesday, June 23, 2009

upphovsrätten på nätet 1

Men upphovsrätten som grund är det av största vikt att den enskilde upphovsmannens rättigheter får starkare skydd när möjligheten att sprida sitt verk ökar: ju ensammare man är i cyperspace desto viktigare att man är skyddad.

Upphovsrätten är vår rymddräkt.

No comments: