Tuesday, June 23, 2009

vägs ände

"Jag tänker på mitt eget yrke. Jag skriver i en papperstidning, snart utrotningshotad. Jag skriver romaner och filmer i ett land där en hel generation unga blivit nätpirater som anser att kultur ska vara gratis."

läs: ronnie sandahl i aftonbladet

No comments: