Wednesday, September 28, 2016

du

Du är stark
som tunt papper
Din sorg är stark
som ett regnstänk

Foto: Magnus Carlbring 2016


No comments: