Thursday, November 17, 2016

ungefär som om månen var inne i mitt huvud

Eftersom jag har haft ont i huvudet
Ungefär som om månen var inne i mitt huvud
i vad ska jag säga tre fyra dygn tänker jag att
Aha det är den där supermånen som
Men det är det ju aldrig
Det är ju aldrig månen, det är inte månen
som det just är: det är dess floder
som har torkat som tårarna inuti oss människor
har torkat och vi har glömt
oss själva som om månen någonsin skulle
glömma bort oss: månen är vår mamma ju
Vi faller på knä och lägger ansiktet i dammet
för att tillbe månljuset och dess skuggor
som strilar genom kroppen som neutriner
Du vet att om troposfären brister
om vi - som vi säger - fuckar upp vårt växthus
Och alltihop rämnar (säg inte att det inte
kan hända) - då kommer rymdens allt ljus
och rymdens allt svinkalla mörker
Att skära oss i strimlor medan månen
Månen, åh månen: den bara vänder sitt ansikte
bort från oss och är tyst, fast den sjunger
Lyssna på hur månen sjunger genom verserna

Foto: Magnus Carlbring 2016


No comments: